Vaiko ir jo šeimos, patenkančios į socialinę riziką, individualių poreikių įvertinimo metodai

Sėkmingas socialinių darbuotojų darbas su socialinės rizikos šeimomis didžiąja dalimi priklauso ir nuo socialinių darbuotojų kompetencijos, pasirengimo dirbti šį darbą, motyvacijos mokytis, tobulėti, kelti kvalifikaciją, taip pat ir nuo asmeninių kiekvieno darbuotojo savybių bei vertybinių nuostatų. Ne mažiau svarbus ir socialinių darbuotojų profesionalumas, kuris įgalina socialinį darbuotoją atitinkamai bendrauti su socialinės rizikos šeimomis, gebėti atpažinti… Skaityti toliau: Vaiko ir jo šeimos, patenkančios į socialinę riziką, individualių poreikių įvertinimo metodai