Mokymų vertinimas (grįžtamasis ryšys)

Pateikite savo nuomonę (grįžtamąjį ryšį) apie išklausytą seminarą:

  1. Mirties vyksmas: socialinio darbuotojo ir kliento santykių pobūdis mirties kontekste GRĮŽTAMASIS RYŠYS 
  2. Vaiko ir jo šeimos, patenkančios į socialinę riziką,  individualių poreikių įvertinimo metodai  GRĮŽTAMASIS RYŠYS 
  3. Kognityvinės – elgesio terapijos principų taikymas socialiniame darbe su klientais, turinčiais elgesio ir emocijų sunkumų  GRĮŽTAMASIS RYŠYS 
  4. Virdžinijos Satir šeimos rekonstrukcijos metodo taikymo galimybės socialiniame darbe  su nedarniomis šeimomis GRĮŽTAMASIS RYŠYS
  5. Konfliktų valdymas be pykčio, naudojant racionalius emocinio elgesio terapijos principus GRĮŽTAMASIS RYŠYS
  6. Socialinis darbas su asmenimis ir jų šeimos nariais, turinčiais priklausomybę nuo psichoaktyvių medžiagų GRĮŽTAMASIS RYŠYS
Paskaitų temos:
1) Pažeistos savivertės atstatymas pagal Virginia Satir;
2) Profesinis perdegimas ir  pagalbos būdai;
3) Konfliktų sprendimas taikant mediacijos principus;
4) Funkcionali komunikacija ir empatija;
5) Pozityvi tėvystė ir šeimos psichoterapija;
6) Smurto apraiškos darbinėje aplinkoje
7) Pykčio raiška ir valdymas;
8) Paskaita arba seminaras pedagogams: Kognityvinės – elgesio terapijos principai dirbant su paaugliais, turinčių elgesio ir emocijų sunkumų.

Psichologė Dalė Daiva Gasparavičiūtė: 

Temos:

1) Veido bruožų psichologija
Socialinių mokslų daktaras (lektorius – konsultantas) lekt. dr. Saulius Vaivada:
Seminarų temos:
1) Asmeninė lyderystė ir saviugda socialiniame darbe