Saulius Vaivada

Saulius Vaivada – Socialinių mokslų daktaras, lektorius-konsultantas, tyrėjas. Ekspertinės sritys: Asmeninė lyderystė ir saviugda, personalo valdymas, sveikatos ugdymas(-is), aktualūs taikomieji tyrimai, naudojant skirtingus tyrimo instrumentus (anketinę apklausą, interviu, diskusinę grupę ir kt.).