Mirties vyksmas: socialinio darbuotojo ir kliento santykių pobūdis mirties kontekste

Specialistų buvimas šalia leidžia mirštančiajam jaustis gyvam tarp gyvųjų, žadina sergančiojo pasitikėjimą bei sutaiko jį su mirtimi. Pareiga oriai palydėti mirštantįjį reikalauja ypatingų profesinių bei tuo pačiu ir paprasčiausių žmoniškųjų resursų. Socialinis darbas visada yra nukreiptas viena kryptimi – mažinti socialinį stresą ir gerinti socialinį funkcionavimą.  Siekiančius bendro tikslo – pasiekti kuo geresnę pacientų ir… Skaityti toliau: Mirties vyksmas: socialinio darbuotojo ir kliento santykių pobūdis mirties kontekste