Funkcionali ir nefunkcionali komunikacija

    Kontakto užmezgimas ir bendravimas yra priemonė, padedanti garbinti elgtis ir nuoširdžiai pasidalyti savo žmogiškosiomis problemomis bei rūpesčiais. Bendraudami mes išsaugojame savo integralumą, puoselėjame savivertę, nepaliaujamai stipriname ryšį su savimi ir kitais. Užmezgant kontaktą dalyvauja du asmenys ir trys veikėjai. Kiekvienas asmuo santykiauja su savimi ir abu jie santykiauja tarp savęs. Yra išorinis / girdimasis… Skaityti toliau: Funkcionali ir nefunkcionali komunikacija