Kognityvinės-elgesio terapijos principų taikymas pedagogo darbe su moksleiviais, turinčiais elgesio ir emocijų sutrikimų

Šia programa siekiama pagilinti pedagogų žinias apie kognityvinės – elgesio terapijos principų taikymą dirbant su klientais, turinčiais elgesio ir emocijų sunkumų. Nors elgesys ir emocijos yra skirtingi reiškiniai, bet atskirti elgesio ir emocijų sunkumus vieną nuo kito yra sudėtinga, nes bet koks asmens išgyvenamas sunkumas ar problema turi emocinę ir elgesio dalis. Elgesio ir emocinių… Skaityti toliau: Kognityvinės-elgesio terapijos principų taikymas pedagogo darbe su moksleiviais, turinčiais elgesio ir emocijų sutrikimų

Bendravimas su žiniasklaida socialinio darbo praktikoje

Pagalbos specialistų poreikis nuolat didėja, kuriamos paslaugos įvairioms socialinių paslaugų gavėjų grupėms: socialinio darbo specialistai organizuoja ir teikia pagalbos į namus ir dienos socialinės globos vienišiems senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims paslaugas, neįgalius vaikus auginančioms šeimoms teikiama įvairiapusė socialinė pagalba stiprinant vaikų savarankiškumą, padedant atrasti jų stiprybes ir peržengiant negalios ribas, organizuojant sociokultūrinius renginius, tėvų… Skaityti toliau: Bendravimas su žiniasklaida socialinio darbo praktikoje

Konfliktų sprendimas socialiniame darbe taikant įtakos psichologijos principus

Šiandienos profesinė socialinio darbo tikrovė matoma kaip institucionalizuota praktika, kai socialinio darbo institucijų veiklos pobūdis aiškiai ir reglamentuotai nurodo socialinių darbuotojų funkcijas ir vaidmenis. Socialinių darbuotojų kvalifikacinių reikalavimų apraše yra apibrėžiama jų profesinė veikla, žinios, įgūdžiai ir asmeninės savybės, reikalingos profesinėms užduotims vykdyti. Nors socialinio darbo procesui būdingas struktūravimas, konkretūs laiko limitai, numatomi tikslai, kurie… Skaityti toliau: Konfliktų sprendimas socialiniame darbe taikant įtakos psichologijos principus

Konfliktų valdymas be pykčio, naudojant racionalius emocinio elgesio terapijos principus

Socialinio darbo praktikoje bendraujant su vadovu, kolega ar klientu, požiūriai ir tikslai neretai išsiskiria. Jei konflikte oponuojančios pusės laikosi savo nuomonės, bet kartu ir ieško bendrų požiūrio taškų, tokiu būdu santykis „neįšaldomas“ ir nenutraukiamas, o yra dinamiškai kintantis. Konfliktinėse situacijose bendradarbiaujama, kai norima išlaikyti turimus santykius, sujungti skirtingus požiūrius, tad yra svarbi diskusija ir argumentacija.… Skaityti toliau: Konfliktų valdymas be pykčio, naudojant racionalius emocinio elgesio terapijos principus

Socialinis darbas su asmenimis ir jų šeimos nariais, turinčiais priklausomybę nuo psichoaktyvių medžiagų

Asmenys, priklausantys nuo psichoaktyvių medžiagų, yra priskiriami socialinei atskirčiai. Dėl nuo priklausomybės susijusių pasekmių, bei su psichoaktyvių medžiagų vartojimu susijusio gyvenimo būdo, asmenys tampa nepageidautini visuomenėje. Priklausomybės liga sužlugdo asmenį, palaipsniui naikindama jo asmenybę. Priklausomybė yra labai sunki liga, pažeidžianti ne tik sergantįjį, bet ir visą šeimą. Visos valstybės, tarp jų ir Lietuva, įvairiais būdais… Skaityti toliau: Socialinis darbas su asmenimis ir jų šeimos nariais, turinčiais priklausomybę nuo psichoaktyvių medžiagų

Virdžinijos Satir šeimos rekonstrukcijos metodo taikymo galimybės socialiniame darbe su nedarniomis šeimomis

Socialinis darbuotojas dažnai stokoja laiko pažinti šeimą, užmegzti bendradarbiavimo ryšį su jos nariais, o nedarnios šeimos gaunančios socialinę paramą nėra pakankamai motyvuotos keistis ir savarankiškai spręsti problemas. Esant tokioms aplinkybėms, socialinis darbuotojas turi būti susipažinęs su tam tikrais metodais ir bendraudamas bei bendradarbiaudamas su nedarnia šeima galėtų juos taikyti. Vienas tokių metodų – V. Satir… Skaityti toliau: Virdžinijos Satir šeimos rekonstrukcijos metodo taikymo galimybės socialiniame darbe su nedarniomis šeimomis

Kognityvinės – elgesio terapijos principų taikymas socialiniame darbe su klientais, turinčiais elgesio ir emocijų sunkumų.

REGISTRACIJA Nors elgesys ir emocijos yra skirtingi reiškiniai, bet atskirti elgesio ir emocijų sunkumus vieną nuo kito yra sudėtinga, nes bet koks asmens išgyvenamas sunkumas ar problema turi emocinę ir elgesio dalis. Elgesio ir emocinių sunkumų terminas suprantamas labai panašiai – norima pabrėžti, jog žmogus, pasižymintis šiuo sunkumu, neadekvačiai gali reaguoti į aplinką, elgtis netinkamai,… Skaityti toliau: Kognityvinės – elgesio terapijos principų taikymas socialiniame darbe su klientais, turinčiais elgesio ir emocijų sunkumų.

Inga Remeikytė

Vardas, Pavardė:  Inga Remeikytė Išsilavinimas: Mykolo Romerio universitetas, socialinės psichologijos magistro laipsnis (2009 – 2012); Lietuvos edukologijos universitetas, psichologijos bakalauras + psichologijos mokytoja  (2005 –2009); Darbo patirtis: Psichologė Inga Remeikytė tiesiogiai dalyvavo Labdaros paramos fondo “Prieglobstis”, vykdomajame projekte “Priklausomybių prevencija – kaip įtakosime šiandienos visuomenę”, organizavo bei dalyvavo mokymuose “Metodų mugė” socilianiams darbuotojams visoje Lietuvoje.… Skaityti toliau: Inga Remeikytė